Εμποτισμός του Ξύλου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

Τεχνική περιγραφή του συντηρητικού TANALITH E 3492 και περιγραφή του εμποτισμού των προϊόντων ξύλου.

Η Εμποτισμένη Ξυλεία προορίζεται για εξωτερική χρήση σε βεβαρημένο ( υγρό ) περιβάλλον.

 

  1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το TANALITH E 3492  χρησιμοποιείται με την μορφή υδατικού διαλύματος σαν συντηρητικό εμποτισμού του ξύλου.

Το διάλυμα του TANALITH E 3492  αποθηκεύεται στις δεξαμενές του εμποτιστηρίου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος η οποία σε οποιοδήποτε περίπτωση δεν υπερβαίνει τους 40ο C.

Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου ( full-cell process) , η οποία μέθοδος περιγράφεται παρακάτω.

Η δεξαμενή του εμποτιστηρίου θερμαίνεται εσωτερικά με σερπαντίνα ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική θερμοκρασία του διαλύματος για την εξασφαλίσει του ορθού εμποτισμού και την ασφαλή μεταχείριση του εμποτισμένου ξύλου.

 

  1. ΜΟΡΦΗ TANALITH E3492

Η ξυλεία η οποία έχει υποστεί επεξεργασία υπό πίεση έχει εμποτιστεί με Tanalith® E, ένα υδατοδιαλυτό προϊόν με βάση την τεχνολογία τριαζολών χαλκού.

Ο χαλκός παράγεται από ανακύκλωση και οι τριαζόλες είναι οργανικά βιοδιασπώμενα βιοκτόνα, χρησιμοποιούμενα συνήθως για την προστασία πολλών από τα καλλιεργούμενα προϊόντα που τρώμε.

Η ξυλεία η οποία έχει υποστεί επεξεργασία υπό πίεση με Tanalith® E συνήθως προδιαγράφεται για εφαρμογές σε επαφή με το έδαφος ή υψηλότερα από αυτό όπου υπάρχει μέτριος έως υψηλός κίνδυνος σήψης ή προσβολής από έντομα.

Το TANALITH E 3492  είναι σε μορφή υδάτινου διαλύματος με την παρακάτω σύσταση :

 

Ονομασία Χημικού Περιεκτικότητα EC NUMBER
Ανθρακικός Χαλκός 20,5% w/w 235-113-6
Αμινοαιθανόλη <20 % w/w 205-483-3
Βορικό Οξύ <5 % w/w 233-139-2
Τεμπουκοναζόλη <0,5 % w/w 403-640-2
Προπικοναζόλη <0,5 % w/w 262-104-4
Πολυαιθυλεναμίνη <20 % w/w

 

  1. ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ

 

4.1.Γενικά

 

Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου ( vacuum-pressure-vacuum).

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052.

Η ξυλεία πριν τον εμποτισμό ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία κάτω από 18%.

Πριν το εμποτισμό έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ξύλου , δηλαδή έχει συμπληρωθεί οποιαδήποτε κοπή η εντομή η διάνοιξη οπών.

Το εμποτιστήριο είναι εφοδιασμένο με καταγραφικά όργανα κενού , πίεσης , θερμοκρασίας και ενδεικτικά στάθμης του διαλύματος στη δεξαμενή εμποτισμού.

Η όλη καταγραφή των στοιχείων καθώς και η διαδικασία του εμποτισμού ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο από μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή , ο οποίος εξασφαλίζει την διαδικασία του εμποτισμού.

Μετά τον εμποτισμό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να επέλθει συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση.

 

4.2. ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

Το TANALITH E 3492  χρησιμοποιείται στον εμποτισμό με την μορφή διαλύματος συγκέντρωσης 35 g/l .

Η παρασκευή και η αποθήκευση του διαλύματος καθώς επίσης και ο εμποτισμός γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν ξεπερνά τους 40ο C .

Το κατάλληλο εύρος θερμοκρασίας που είναι μεταξύ 5ο και 30ο C , επιτυγχάνεται με την τεχνητή θέρμανση της δεξαμενής.

Το διάλυμα πριν τον εμποτισμό υφίσταται ανάδευση ώστε κατά την εφαρμογή του στο ξύλο να είναι ομοιογενές με όλα τα συστατικά του.

 

4.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

 

ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ

Η ποσότητα της ξυλείας η οποία βρίσκεται στον κύλινδρο εμποτισμού , υποβάλλεται σε κενό μικρότερο των  -80 Kpa ( -0,8 bar ) .

Ο χρόνος διατήρησης του κενού εξαρτάται από το είδος και τη διατομή του ξύλου και κυμαίνεται συνήθως από 15 λεπτά μέχρι μία ώρα.

 

ΣΤΑΔΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Ενώ το αρχικό κενό διατηρείται , ο κύλινδρος εμποτισμού πληρώνεται με το διάλυμα του TANALITH E 3492  .

 

ΣΤΑΔΙΟ ΠΙΕΣΗΣ

Το ξύλο και το συντηρητικό υποβάλλονται σε πίεση που δεν είναι μικρότερη των 1000 Kpa ( 10 bar ) αλλά ούτε μεγαλύτερη των 1400 Kpa ( 14 bar) .

Ειδικά για ξύλο από Πεύκη  η ελάχιστη πίεση που εφαρμόζεται δεν είναι μικρότερη των 1240 Kpa (12,4bar).

Ο χρόνος του σταδίου της πίεσης αρχίζει όταν η πίεση φθάσει στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο ( 1000 Kpaη 1240 Kpa ) και διατηρείται έως ότου επιτευχθεί η ολική ογκομετρική απορρόφηση του διαλύματος TANALITHE 3492  , που απαιτείται , για να έχουμε την επιθυμητή συγκράτηση και διείσδυση του συντηρητικού μέσα στο ξύλο.

Ο χρόνος διατήρησης της πίεσης εξαρτάται από το είδος του ξύλου και τη διατομή του και κυμαίνεται συνήθως μεταξύ μίας και πέντε ωρών.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος πίεσης , ο κύλινδρος εκκενώνεται από το υπόλοιπο διάλυμα το οποίο δεν απορροφήθηκε από το ξύλο . Επίσης σε αυτό το στάδιο υπάρχει μία αναμονή περίπου 15 λεπτών ώστε να στραγγίσει το ξύλο από το διάλυμα που έμεινε στην επιφάνειά του.

 

ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ

Μετά το άδειασμα του κυλίνδρου από το διάλυμα εφαρμόζεται κενό ίσο με  – 80 Kpa ( -0,8 bar )  . Το κενό αυτό διατηρείται από 10 έως 30 λεπτά έτσι ώστε να επιτευχθεί η καθαρή ογκομετρική απορρόφηση που θα εξασφαλίσει την επιθυμητή συγκράτηση και διείσδυση του συντηρητικού TANALITH E 3492   μέσα στο ξύλο.

Η ολική ογκομετρική απορρόφηση ( Gross volumetric absorption ) είναι ο όγκος του διαλύματος TANALITH E3492  (L) που απορροφάται ανά κυβικό μέτρο ξύλου κατά την διάρκεια του εμποτισμού και μετράται συνήθως αμέσως μετά το πέρας του σταδίου της πίεσης και πριν την εφαρμογή του κενού.

Η καθαρή ογκομετρική απορρόφηση  ( Net volumetric absorption ) είναι ο όγκος του διαλύματος TANALITHE 3492   (L) που απορροφάται και παραμένει ανά κυβικό μέτρο ξύλου κατά την διάρκεια του εμποτισμού και μετράται αμέσως μετά το πέρας της διαδικασίας εμποτισμού.

 

  1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

 

Το είδος του συντηρητικού TANALITH E 3492   καλύπτεί την προδιαγραφή απαιτήσεων BS EN ISO 14001και BS EN ISO 9001.

Η διαδικασία εμποτισμού είναι διαπιστευμένη κατά EN ISO 14001 KAI EN ISO 9001/2000

Προσοχή: Στο εμπόριο διακινούνται προϊόντα τα οποία έχουν “εμβαπτισθεί” επιφανειακά. Αυτό σημαίνει ότι το μυκητοκτόνο (πολλές φορές άγνωστης προελεύσεως, σύστασης και με πιθανότητες επικίνδυνων ουσιών στη σύστασή του) που έχει χρησιμοποιηθεί δεν έχει εισχωρήσει έως την καρδιά του ξύλου με αποτέλεσμα να μην το προφυλάσει,  είτε σε εφαρμογή για εξωτερική χρήση είτε απο έντομα ξύλου(π.χ.σαράκι).

Ο καταναλωτής διατηρεί κάθε δικαίωμα απαίτησης του πιστοποιητικού εμποτισμού και ποιότητος του προϊόντος.

ebotismos

Αφήστε μια απάντηση