ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Τα Πολυκαρμπονικά ή Πολυκαρβονικά Φύλλα Makrolon multi UV είναι ένα γερμανικό προϊόν της γνωστής εταιρίας Bayer.
Πρόκειται για διαφανή, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές πολυκαρβονικά φύλλα πολλών επιφανειακών στρώσεων με προστατευτική επίστρωση UV.
Η διαμόρφωση των φύλλων ( διπλής, τριπλής ή εξαπλής επιφανειακής στρώσης) παρέχει μέγιστη θερμομόνωση.
Οι μοναδικές ιδιότητες των φύλλων Makrolon multi UV της Bayer τα καθιστούν κατάλληλα για πολλές διαφορετικές εφαρμογές και σημαντικά ανώτερα
από πολλά άλλα πλαστικά.

Τα πλεονεκτήματα του Πολυκαρβονικού Makrolon multi UV Της Bayer είναι πολλά:
i) 250 φορές πιο ανθεκτικά σε πρόσκρουση από το γυαλί, κατά συνέπεια πολύ ανθεκτικά στο χαλάζι.
Επίσης δεν υπάρχει κίνδυνος θραύσης κατά την τοποθέτηση και την μεταφορά.
ii) Εύκολα στην τοποθέτηση και την κατεργασία. Η κοπή στις επιθυμητές διαστάσεις μπορεί να γίνει με εργαλεία διαθέσιμα στο εμπόριο.
Είναι δυνατή η επιπλέον επεξεργασία με καμπύλωση εν ψυχρώ ή η θερμοδιαμόρφωση.
iii) Ελαφριά, χάρη στη διαμόρφωση του φύλλου. Ιδιαίτερα οικονομικά γιατί μπορούν να εγκατασταθούν σε ελαφριές,
απλά σχεδιασμένες κατασκευές.
iv) Άριστα θερμομονωτικά, με τιμές Ug έως και 1,4 W/m2 K.
v) Εξαιρετικά ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές. Το μόνιμο στρώμα προστασίας UV προστατεύει τα φύλλα από την ατμοσφαιρική γήρανση.

Τα Πολυκαρβονικά Φύλλα Makrolon multi UV της Bayer χρησιμοποιούνται για διάφορους τύπους επένδυσης σε ιδιωτικά και βιομηχανικά κτίρια,
σε υπαίθριες κατασκευές, βεράντες, αίθρια, θερμοκήπια, στέγαστρα parking, ανοιχτούς θόλους, φεγγίτες οροφής, κλειστά γυμναστήρια και στάδια.