Κολώνα Εμποτισμένη 9x9cm

13.6741.01
Η Κολώνα 9×9 cm είναι κατασκευασμένη από Φινλανδική Πεύκη, οικολογικά εμποτισμένη και πλανισμένη. Κατάλληλη για οποιαδήποτε κατασκευή σε εξωτερικό χώρο.

Κολώνα Σύνθετη Εμποτισμένη 10x10cm

41.66124.99
Η Σύνθετη Κολώνα 10 x 10 cm είναι πλανισμένη & οικολογικά εμποτισμένη και άρα κατάλληλη για οποιαδήποτε κατασκευή στον εξωτερικό

Κολώνα Σύνθετη Εμποτισμένη 12x12cm

60.00179.99
Η Σύνθετη Κολώνα 12 x12 cm είναι πλανισμένη & οικολογικά εμποτισμένη και άρα κατάλληλη για οποιαδήποτε κατασκευή στον εξωτερικό χώρο.

Κολώνα Σύνθετη Εμποτισμένη 14x14cm

81.66244.98
Η Σύνθετη Κολώνα 14×14 cm είναι πλανισμένη &  οικολογικά εμποτισμένη και άρα κατάλληλη για οποιαδήποτε κατασκευή στον εξωτερικό χώρο.